Sản xuất thực phẩm và kinh doanh
Nhà máy chế biến thực phẩm
Thu hồi rác thải công nghiệp
Tự động rửa sạch khay trồng đã được ứng dụng trong nhà máy chế biến thực phẩm.
Cải tiến bằng tự động hóa và tiết kiệm sức lao động để rửa sạch các chân rễ còn dính lại trên khay trồng giá đỗ.。
Khử trùng đồng thời rửa sạch bằng nước nóng.
Không dùng hơi nước mà rửa sạch bằng nước nóng 100℃.
Với nhiệt độ này, sẽ nhanh chóng sấy khô.
Dùng máy rửa bằng nước nóng sẽ phát huy hết hiệu quả của xe chở rác.
Chúng tôi đáp ứng theo nhu cầu của quý khách về máy rửa , máy phân loại, máy ép lon.
Cơ sở nghiên cứu, chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi
Trạm xăng
Liên quan đến nông nghiệp
Tự động khử trùng xe ra vào nhà xưởng.
Đối sách tích cực phòng bệnh cúm gà, cúm heo, lỡ mồm long móng...
Máy rửa có chức năng phủ lớp bảo vệ xe dạng kính.
Đối với thao tác rửa xe bằng tay, máy AY-2 sẽ làm nổi bậy sự khác nhau giửa rửa xe có thu phí với những nơi khác
Máy rửa khay trồng rau quả đã đạt được thành công to lớn trong lĩnh vực phân loại rau quả.